Veilig en gezond aan het werk

Weinig is zo belangrijk als een goede gezondheid. We willen zo lang mogelijk veilig en gezond aan het werk blijven. Extra aandacht voor dit onderwerp is daarom altijd goed. Op deze pagina lees je welke begeleiding je hierbij kunt krijgen, als werknemer in de afbouw.

Bedrijfsarts en arbeidsgezondheidskundig onderzoek

Elke werknemer heeft elke 2 tot 4 jaar recht op een medische onderzoek bij een arbodienst. De werknemer ontvangt van de arbodienst automatisch een uitnodiging voor dit PAGO (Periodiek Arbeidsgezondheidskundig  Onderzoek). Klik hier voor meer informatie over PAGO.

Als een werknemer gezondheidsklachten heeft waarvan hij denkt dat ze door zijn werk komen, kan hij zelf tussentijds een afspraak maken bij de arbodienst. Klik hier voor meer informatie over het spreekuur bouwarts. 

bron (tekst en video): www.mijnafbouw.nl/bedrijfsarts-pago

Zware beroepenregeling

Voor sommige werknemers kan het aantrekkelijk of nodig zijn om gebruik te maken van de zogenaamde ‘zware beroepenregeling’. Deze regeling maakt het mogelijk om vervroegd met pensioen te gaan.

Workshop duurzame inzetbaarheid – coachend leidinggeven

Als leidinggevende ben je verantwoordelijk voor de prestaties en het welzijn van je medewerkers nu en in de toekomst. In deze leiderschapstraining verdiep je je in leiderschapsstijlen en leer je hoe je coaching- en communicatievaardigheden praktisch toe kunt passen.

 

Foto: trainer/psycholoog Marjolein Snieder

Magazine en folder

Download hier het magazine en de folder Gezond werken!
In het magazine en de folder Gezond werken worden alle interessante tools over gezond werken in de afbouwsector uitgelicht: bedrijfsarts & PAGO, Mijn Loopbaan, 80/90/100-regeling, arbocatalogus afbouw en natuursteen, exoskelet, zware beroepenregeling, fysiotherapie, leefstijlbegeleiding, InZicht Inzetbaarheidstool (IZI), Workshop DI-Coachend Leiderschap en de pubquiz. Deze onderwerpen vind je ook terug onder het kopje Gezond werken op deze website. Veel leesplezier!

Download hier het magazine Gezond werken (PDF)

Download hier de folder gezond werken (PDF)

Vergoeding Fysiotherapie

Werknemers in de Afbouw hebben recht op volledige vergoeding van de kosten voor fysiotherapie, manuele therapie, oefentherapie Cesar en oefentherapie Mensendieck voor zover deze niet worden gedekt door de basisverzekering en/of een aanvullende verzekering van de werknemer. Dit is bepaald in artikel 23 van de cao Afbouw inzake bedrijfstakeigen regelingen.

Aanvraagprocedure

Aanvragen voor vergoedingen kunnen werknemers indienen bij Wuthrich. Dit kunnen zij doen door het officiële declaratieformulier fysiotherapie CAO Afbouw in te vullen en op te sturen. De werknemer dient de volgende bewijsstukken met het volledig ingevulde en ondertekende declaratieformulier mee te sturen:

  • een verklaring (kopie uitkeringsbericht) dat deze kosten niet worden betaald door de zorgverzekeraar(s) en;
  • op de factuur moet het aantal behandelingen, de behandelingsdata, het gehanteerde tarief en de volledige NAW-gegevens van de behandelend therapeut staan.

Voor de beoordeling van de aanvraag kunnen nadere gegevens worden verlangd van de werknemer.

Aanvragen voor vergoeding kunnen worden ingediend tot uiterlijk zes maanden na afloop van het kalenderjaar waarin de behandeling heeft plaatsgehad.

Meer informatie

Meer over deze regeling vind je op www.wuthrich.nl/fysio of in artikel 23 van de cao Afbouw inzake de bedrijfstakeigen regelingen. Je kunt ook bellen naar (030) 254 91 93 of mailen naar info@noaverzekeringsdienst.nl.

Loopbaanbegeleiding

Mijn Loopbaan is voor werknemers in de afbouwsector en wordt door het O&O Fonds Afbouw gesubsidieerd. Mijn Loopbaan en de voorwaarden om te kunnen deelnemen staan in artikel 15 van de cao Afbouw inzake de bedrijfstakeigen regelingen.

Bij Mijn Loopbaan kun je drie trajecten volgen:

1. Ambitie

Je hebt ambitie en je wilt een betere functie in de afbouw.

2. Preventie

Je kan je huidige werk nog wel aan maar je moet nu wat doen om te voorkomen dat je over een tijdje arbeidsongeschikt raakt.

3. Bevorderen duurzame inzetbaarheid

Je bent 55 jaar of ouder, je werk is te zwaar en je vreest dat je daardoor niet kan doorwerken tot je pensioen.

Heb je vragen?

Bel naar het Technisch Bureau Afbouw, via (070) 3366504. Op werkdagen bereikbaar tussen 8.30 en 17.00 uur. Of stuur een e-mail naar cvs@tbafbouw.nl.