Veiligheid en gezondheid

Als ondernemer wil je je personeel maximaal inzetbaar houden.  Je besteedt daarom aandacht aan gezondheid en veilig werken. Als werkgever kun je hierin veel betekenen, maar er maar de werknemer is zelf natuurlijk ook verantwoordelijk.

Informatie en middelen

Allereerst heeft hij of zij de juiste informatie en middelen nodig om veilig te kunnen werken. Als werkgever heb je daarnaast oog voor de mentaliteit op de werkvloer. Werkt iedereen volgens de instructies? Is iedereen verstandig bezig? Of is er zoveel werkdruk dat sommige handelingen onveilig verlopen? Zorgvuldige aandacht voor deze onderwerpen bevordert de blijvende inzetbaarheid van je personeel.

Periodiek geneeskundig onderzoek

De bedrijfstak Afbouw heeft veel producten en diensten om je hierbij te helpen. Zo is er het periodiek geneeskundige onderzoek (PGO), voor regelmatige controle van fysieke en mentale gezondheid door een bedrijfsarts.

Als nodig kan iemand gebruik maken van fysiotherapie, die mede wordt gefinancierd door de bedrijfstak.

Bedrijfstool Veilig en Fit

Een ander voorbeeld is de bedrijfstool Veilig en Fit. Hierbij kijk je samen met een loopbaancoach naar huidige en toekomstige uitdagingen van je medewerkers.

Regelingen

De bedrijfstak Afbouw heeft daarnaast verschillende regelingen getroffen op het gebied van veilig en gezond werken. Informatie hierover kun je vinden op www.mijnafbouw.nl. Je treft hier onder meer informatie aan over:

Afbouwwerknemers, die gebruik willen maken van de 80/90/100-regeling en de zware beroepenregeling, kunnen laten uitrekenen hoe dat uitpakt voor hun inkomen. Zij kunnen daarvoor gebruik maken van de expertise van het Nibud. Het aanbieden van een persoonlijk financieel adviesgesprek aan afbouwwerknemers is een onderdeel van de vervroegd uittredenregeling die sociale partners overeengekomen zijn. Meer informatie hierover vind je via deze link: https://www.mijnafbouw.nl/adviesgesprek-comminz/.