Loopbaanplanning

Vroeger maakten jongeren doorgaans een beroepskeuze voor het leven. Die tijd is grotendeels voorbij. Jonge mensen starten vol enthousiasme als stukadoor of plafond- en wandmonteur. Sommigen blijven dat hun hele leven doen. Anderen willen na verloop van tijd veranderen van baan. Dat is soms mogelijk bij dezelfde werkgever. In andere gevallen stappen zij over naar een andere werkgever of zelfs naar een hele andere sector.

Aan de slag

Als ondernemer kan het erg vervelend zijn wanneer goed personeel vertrekt. Toch kan een werknemer beter een andere werkkring zoeken, dan dat hij of zij ongemotiveerd aan de slag blijft. Er ontstaat dan zelfs een risico op arbeidsongeschiktheid.

Mede om deze reden is het goed om in gesprek te blijven met je personeel. Zo houd je zicht op hun wensen en ambities. Dat geeft gelegenheid om hieraan zo mogelijk tegemoet te komen of om deze in de beste banen leiden.

gesprek over subsidies met adviseur

In gesprek

We adviseren om een paar keer per jaar tijd te maken voor een gesprek met je werknemers. Aan de orde kunnen vragen komen zoals:

  • Hoe gaat het met de werknemer?
  • Heeft hij of zij het naar de zin?
  • Is de variatie in het werk nog leuk?
  • Hoe is de combinatie privé en werk?
  • Zijn er misschien zorgen in de privésfeer (geld, relatie, kinderen)?

Hulp bieden

Aandachtspunten, zoals deze, zijn van belang voor duurzame inzetbaarheid. Zo kun je op tijd hulp bieden, mocht dat nodig zijn. Deze hulp kan ook bestaan uit een scholing die niet direct nodig is in de praktijk. Het kan een beloning zijn, of een manier om iemand, die wil vertrekken nog wat langer inzetbaar te houden.

Ondersteuning

Deze aandacht voor je personeel kost natuurlijk tijd. En dat, terwijl je je als ondernemer tegelijkertijd moet richten op acquisitie en organisatie van het werk. Mocht je daarom extra ondersteuning nodig hebben, dan bieden wij die graag.  Doe gerust zelf een beroep op één van onze adviseurs of verwijs een personeelslid door naar één van onze loopbaanadviseurs.

Je bereikt hen via (080) 080 88 80.

Bevestiging

Goed om te weten: een loopbaanadvies leidt lang niet altijd tot verandering van werk en/of werkgever. Vaak komt zo’n gesprek neer op bevestiging dat iemand dat iemand de juiste beroepskeus gemaakt heeft.  Men waardeert het juist dat je als werkgever ruimte biedt en aandacht besteedt aan dit onderwerp. En dat bevordert de tevredenheid van je personeel.

MDIEU

De inzet van onze loopbaanadviseurs geeft invulling aan het onderwerp ‘Inzet van consulenten duurzame inzetbaarheid’ zoals omschreven in de Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden (MDIEU).

MDIEU Afbouw Min SZW