Werving en behoud personeel

Er is op dit moment enorm veel vraag naar werk voor afbouwbedrijven. Hoeveel werk je kunt aannemen en uitvoeren, hangt vooral af van je personeelscapaciteit. Veel ondernemers herkennen dan ook de uitdaging om nieuwe medewerkers te krijgen én te behouden. Dat kan zowel gelden voor mensen in vaste dienst als om zzp’ers en uitzendkrachten.

Werving

Hoe kom ik aan goed opgeleid personeel? Dat is een vraag die veel bedrijven op dit moment bezighoudt. Er is volop vraag naar onze werkzaamheden, zowel bij overheden, (bouw-)bedrijven als consumenten. De behoefte aan goed opgeleid personeel neemt dus alleen maar toe.

Klik hier voor een aantal tips om slim te werven.

dekvloerenlegger

Inzetbaarheid

Is je bezetting eenmaal op peil, dan is het zaak om je personeel te behouden en maximaal te kunnen inzetten. Uitval als gevolg van ziekte is natuurlijk allereerst buitengewoon vervelend voor de werknemer. Als werkgever krijg je daarnaast te maken met organisatorische vraagstukken. Er is immers vervanging nodig om het werk over te nemen. Ook kan het de nodige tijd, geld en energie kosten om een medewerker weer aan de slag te krijgen.

Voldoende arbeidskrachten

Goede zorg voor je medewerkers betaalt zich op alle mogelijke manieren uit. Allereerst verhoog je hun tevredenheid en verklein je de kans op verzuim. Veel vacatures worden vervuld via het netwerk van je medewerkers. Zijn zij positief over jou als werkgever, dan stimuleert dat anderen om te solliciteren.

Goede personeelszorg

De Afbouwacademie verwijst je naar nuttige bronnen van informatie om extra aandacht te besteden aan goede personeelszorg. Voorbeelden hiervan zijn:

Op www.savantis.nl vind je:

gesprek over subsidies met adviseur

Persoonlijk financieel adviesgesprek

Vanaf heden kunnen afbouwwerknemers die gebruik willen maken van de 80/90/100-regeling en de zware beroepenregeling, laten uitrekenen hoe dat voor hun inkomen uitpakt. Zij kunnen daarvoor gebruik maken van de expertise van het Nibud. Het aanbieden van een persoonlijk financieel adviesgesprek aan afbouwwerknemers is een onderdeel van de vervroegd uittredenregeling die sociale partners overeengekomen zijn. Meer informatie hierover vind je via deze link: https://www.mijnafbouw.nl/adviesgesprek-comminz/

Bedrijfsarts en arbeidsgezondheidskundig onderzoek

Elke werknemer heeft elke 2 tot 4 jaar recht op een medische onderzoek bij een arbodienst. De werknemer ontvangt van de arbodienst automatisch een uitnodiging voor dit PAGO (Periodiek Arbeidsgezondheidskundig  Onderzoek). Klik hier voor meer informatie over PAGO.

Als een werknemer gezondheidsklachten heeft waarvan hij denkt dat ze door zijn werk komen, kan hij zelf tussentijds een afspraak maken bij de arbodienst. Klik hier voor meer informatie over het spreekuur bouwarts. 

bron (tekst en video): www.mijnafbouw.nl/bedrijfsarts-pago

Zware beroepenregeling

Voor sommige werknemers kan het aantrekkelijk of nodig zijn om gebruik te maken van de zogenaamde ‘zware beroepenregeling’. Deze regeling maakt het mogelijk om vervroegd met pensioen te gaan.

Leefstijlbegeleiding

Uit het periodiek onderzoek door de bedrijfsarts kan blijken dat extra aandacht nodig is voor de leefstijl van een werknemer. Bijvoorbeeld omdat hij of zij een verhoogd risico heeft op hart- en vaatziekten. De organisatie Volandis biedt hiervoor begeleiding aan.

Lees hier meer over Leefstijlbegeleiding door Volandis

bron (tekst en video): www.mijnafbouw.nl/leefstijlbegeleiding

Bedrijfstool Veilig en Fit

Met de Bedrijfstool Veilig en Fit kijk je samen met een loopbaancoach naar huidige en toekomstige uitdagingen van je medewerkers.

gesprek over subsidies met adviseur

Workshop duurzame inzetbaarheid – coachend leidinggeven

Als leidinggevende ben je verantwoordelijk voor de prestaties en het welzijn van je medewerkers nu en in de toekomst. In deze leiderschapstraining verdiep je je in leiderschapsstijlen en leer je hoe je coaching- en communicatievaardigheden praktisch toe kunt passen.